Verving

Vil du hjelpe SV i valgkampen? Ditt viktigste enkeltbidrag kan  være å verve abonnenter til SVs avis Del Godene.

Registrer dine vervinger her.

Moderne valgkamper avgjøres ikke i TV-debattene, men i møtene mellom folk.

SV gir ut avisa Del Godene for å spre informasjon om viktige politiske saker, men også for å komme i dialog med potensielle velgere. Når du verver abonnenter til Del Godene skaffer du SV mulighet til å komme i direkte kontakt med mulige SV-velgere.

Del Godene er en gratisavis, det eneste abonnentene takker ja til er å motta avisa og at SV kan ringe dem en gang i løpet av valgkampen.

Kjenner du noen som bruker å stemme SV i din kommune? Har du noen SV-sympatisører eller folk som står på ”vippen” mellom SV og andre partier? Da er Del Godene den perfekte unnskyldningen for å kontakte dem – og for at SV kan komme i kontakt med dem i valgkampen.

Vi håper du blir med på dugnaden!

Vervepremier

Verver du til Del Godene blir du med i kampen om flotte vervepremier!

Vervememe

Hvordan verve til Del Godene?

Den enkleste måten å verve til Del Godene på er å ta direkte kontakt med folk du kjenner og som enten har uttalte SV-sympatier eller som du vet er opptatt av saker SV jobber mye med.

Det beste er å snakke med folk direkte. Enten på jobben, med venner eller andre du møter. Deretter kommer SMS og facebookmeldinger. Epost er litt mindre effektivt, men kan også fungere. Gå gjennom kontaktlista på mobilen og vennene dine på sosiale medier, og spør om de vil motta avisa.

Her er to eksempler på hvordan du kan gå fram når du verver abonnenter:

1. Vervekonkurranse

Hei X!

Vi har en vervekonkurranse for å få flere abonnenter til SVs gratisavis Del Godene J Jeg lurer på om du vil ha en bra avis som kommer ut i tre utgaver før valget? Del Godene er helt gratis og det eneste du sier ja til er at SV kan ringe deg en gang før valget!

2. Til folk vi vet har SV-sympatier

Hei X!

SV gir ut gratisavisa Del Godene i denne valgkampen. Avisa kommer ut 2-3 ganger før og under valgkampen. Jeg tenkte avisa kunne være noe for deg siden jeg vet at du er opptatt av (miljø / likestilling / solidaritet). Del Godene er helt gratis og det eneste du sier ja til som abonnent er at SV kan ringe deg en gang i løpet av valgkampen. Du får ikke annen reklame fra SV.

Er du interessert i en gratis avis med god politikk?

Når du har vervet

For at vi skal kunne sende avisa til abonnentene og få ringt dem før valget trenger vi navn, adresse og telefonnummer til alle dem du verver. Det er tre måter å få sendt inn kontaktinformasjonen til partikontoret på:

  1. Få dem du verver til å sende ”DelGodene” til 1938.
  2. Få dem du verver til å fylle ut nettskjemaet her på www.delgodene.no.
  3. Registrer abonnentene på verveslipper. Disse har blitt sent til alle lokallag til vårkampanjen, og kan også lastes ned her.

Husk at de dere verver må ha samtykket til å motta avisen og bli ringt opp av SV før valget.

Har du spørsmål: Ta kontakt med valgkampsekretær Olav Magnus Linge (olav.magnus.linge@sv.no).